Paintless Repair Dent Repair Tools

PDR, också känd som Paintless Dent reparationsverktyg, beskriver en metod för att ta bort mindre bucklor från bilkarosserier. Så länge färgytan är intakt kan den lackfria reparationen användas för att reparera alla typer av skador. Både aluminium- och stålplattor kan repareras med lackfria reparationsverktyg.

Den vanligaste praktiska användningen av färglösa reparationsverktyg för bockar är reparation av hagelskador, dörrbett, små veck, stora bucklor och kroppsskador.

Metoden kan också användas för att förbereda skadade paneler för ommålning genom att minimera användningen av kroppsfyllmedel. Tekniken är nu känd som "push coating".

De begränsande faktorerna för framgångsrik reparation med lacklös reparation inkluderar lackens flexibilitet (de mest förfinade bilbeläggningarna idag kan uppnå framgångsrik PDR) och i vilken utsträckning metallen skadas och sträcks, beroende på färgfilmens tjocklek. Metall, krökning eller planhet på skadan och slaghållfasthet. Generellt sett är det mer sannolikt att det repareras på grundare grund. Bucklor med flera inches i diameter kan repareras även med den här metoden så länge metall och färg inte sträcks. Grunt stora bucklor eller veck kan repareras till en acceptabel nivå, men mycket vassa bucklor och veck är kanske inte lämpliga för reparation av omålade bucklor.

11

Inläggstid: Jun-25-2021